วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง นำโดยนายเชื่อม ทิมิลกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง นายเรืองชัย สุนทร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง นายไพบูลย์ ยวนหมื่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง พร้อมด้วยบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ประชาชนบ้านท่ายม หมู่ที่ 5,8 และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง นำโดยนายเชื่อม ทิมิลกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง นายเรืองชัย สุนทร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง นายไพบูลย์ ยวนหมื่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง พร้อมด้วยบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ประชาชนบ้านท่ายม หมู่ที่ 5,8 และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day โดยเก็บขยะสองข้างทางจากหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ถึงวัดศรีสว่างมงคล และภายในวัดศรีสว่างมงคล ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

mungmee