อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗) ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ประกาศร้อยละของฐานในการคำนวนเลื่อนขั้นเ
mungmee