ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

เลขที่ 144 หมู่  8 ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340

เบอร์โทรศัพท์ : 042-134-411 , 042-331-114  โทรสาร : 042-134-410

Website : http://sangsawang.go.th/

E-mail : sangsawang.nongsang@gmail.com

 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายใน 

 

นายก อบต  042-134-411   ต่อ    301
แฟกซ์ (Fax)    042-134-410
สำนักปลัด    042-134-411   ต่อ    303
งานป้องกัน  042-134-411   ต่อ    308
กองช่าง  042-134-411   ต่อ    305
กองคลัง 042-134-411   ต่อ    304
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    042-134-411   ต่อ    28
กองการศึกษาและวัฒนธรรม  042-134-411   ต่อ    306
กองส่งเสริมการเกษตร    042-134-411   ต่อ    307
กองสวัสดิการ    042-134-411   ต่อ    29

แผนที่ดาวเทียม

 

mungmee