วันที่ 1 พ.ย.2566 โรงเรียนบ้านท่าสี สังกัดองค์การบริการส่วนตำบลแสงสว่าง ได้ทำกิจกรม จิตอาสา ทำความสะอาด รอบบริเวณ โรงเรียนท่าสี โดยมี ครูและบุคลากรโรงเรียนท่าสีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว