สัญญาจ้างเลขที่ E3 2566 ลว.10 เม.ย.2566 ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนบ้านท่าสีฯ

สัญญาจ้างเลขที่ E3 2566 ลว.10 เม.ย.2566 ก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนบ้
mungmee