กิจกรรม โครงการ อบรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชิวิต ประจำปี 2566

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 ฯกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ได้ดำเนินการกิจกรรม โครงการ อบรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชิวิต ประจำปี 2566 ณ วัดศรีสว่างมงคล บ้านท่ายม ม.8 โดยมี นายเชื่อม ทิมิลกุล นายกองค์บริหารส่วนตำบลแสงสว่าง เป็นประธานเปิดโครงการ นักเรียน โรงเรียนบ้านท่ายม โรงเรียนบ้านทับไฮ และโรงเรียนบ้านท่าสี เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

mungmee