ประกาศราคากลางก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนบ้านท่าสี องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

บก.01-4
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง-4

mungmee