ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อน สารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑0 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ทับไฮ หมู่ที่ ๔ ตำบลแสงสว่าง องค์การบริหารส่วน ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก

เอกสาร 7
mungmee