ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อน สารกรองอัดโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑0 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ท่ายม หมู่ที่ ๕ ตำบลแสงสว่าง องค์การบริหารส่วน ตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก

เอกสาร 6
mungmee