ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเดิมโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางไปห้วยวังแซว บ้านท่ายม หมู่ที่ 8 ตำบลแสงสว่าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
mungmee